Keuze rechtsvorm

Als ondernemer  is de eerste belangrijke beslissing die u moet maken, kiezen tussen het oprichten van een eenmanszaak of een vennootschap (zie stap 1: keuze van rechtsvorm bij de startersinfo).

Er zijn, naar onze mening, 3 voorname redenen om te kiezen voor een vennootschap:
1. U wil genieten van specifieke fiscale voordelen voor vennootschappen
2. U wil zich beschermen tegen risico’s en uw persoonlijke aansprakelijkheid inperken
3. U wil samenwerken met een of meerdere zakenpartners

Eens u gekozen hebt om uw onderneming onder te brengen in een vennootschap, moeten er nog meer keuzes gemaakt worden. De belangrijkste vraag is dan: voor welke vennootschapsvorm kies ik?
De keuze van vennootschapsvorm is belangrijk en heeft verschillende gevolgen op het vlak van startkapitaal, bescherming van aansprakelijkheid, oprichtingsformaliteiten, bestuursmogelijkheden, …

In het maken van uw keuze, houdt u best rekening met volgende aspecten:

  • Risico’s die u als ondernemer wil nemen
  • De continuïteit van uw onderneming en de toekomstplannen
  • Uw financiële mogelijkheden.

Om u  te helpen bij het nemen van deze beslissing geven wij alvast een beknopt overzicht van de belangrijkste vennootschapsvormen.

Graag maken we er u op attent dat de huidige regering een grondige hervorming van het vennootschapsrecht aan het voorbereiden is waardoor de vennootschapsvormen er anders zullen gaan uitzien. Deze hervorming zal naar alle waarschijnlijkheid in 2019 in werking  treden. We proberen dan ook waar mogelijk de mogelijke veranderingen al te vermelden bij de verschillende vennootschapsvormen.

De hervorming beoogt:

  • Het aantal vennootschapsvormen te verminderen
  • De vennootschapsvormen flexibeler te maken
  • De Belgische markt aantrekkelijker te maken voor het vestigen van een vennootschap